Tuesday, 28/06/2022 - 19:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Khắc Viện
  • TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHẮC VIỆNBẢNG GIÁO VIÊN THU THẬP MINH CHỨNG, TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2015-2016 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Khắc Huân Tổ: Tự Nhiên ...
  • TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHẮC VIỆNBẢNG GIÁO VIÊN THU THẬP MINH CHỨNG, TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2015-2016 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Khắc Huân Tổ: Tự Nhiên ...
  • MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍỞ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ * Bùi Vĩnh Trường ...
  • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNHTÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNMÔN: TIẾNG ANH KHỐI TH&THCSNhóm tác giả:- Lại Thế Dũng: Chuyên viên Sở GD&ĐT- Phan Thị Hằng: Chuyên viên phòng GD&ĐT Thành phố Hà Tĩnh- Phan Đăng Nhân: Giáo viên Trường THCS Hoàng Xuân ...
  • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH   SINH HỌC TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ(PHẦN DI TRUYỀN HỌC) Nhóm tác giả biên soạn:           1. Ông Nguyễn Hữu Danh - Chuyên viên Phòng GDTrH           2. Ông Trần Đề - Trường THCS Đậu Liêu - TX ...
  • LỜI NÓI ĐẦU Thực hiến kế hoạch kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để nhằm bổ trợ kiến thức, nâng cao chất lượng giảng dạy môn Địa lý cho giáo ...
Tài nguyên