Tuesday, 28/06/2022 - 18:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Khắc Viện
  • Uỷ ban nhân dân xã sơn Thịnh cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Ban chỉ đạo pcgd Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ------------ ...
  • TT Đối tượng PCGD "Ngàysinh" Nữ "Dântộc" "Tôngiáo" PHIẾU ĐIỀU TRA LỚP TRƯỜNG ĐANG HỌC Năm HT CT GD MN NĂM TỐT NGHIỆP BỎ HỌC HỌC XONG MÙ CHỮ Hoàn cảnh đặc ...
  • Danh sách bàn giao về địa phương sinh hoat hèLớp:……Xã Sơn ThịnhTTXóm Đức ThịnhhlhkHưng ThịnhhlhkTiến thịnhhlhkAn THịnhhlhkPhúc ThịnhhlhkTân thịnhhlhkĐại ...
  • 3. Thông tin về học sinh Loại học sinh "Tổng số" Chia ra Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 HS_CAPHOC 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C 9D Tổng số học ...
  • Trường :THCS Nguyễn Khắc Viện Mẫu 4 THỐNG KÊ CÁC ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH THUỘC DIỆN ...
  • BÁO CÁO ĐIỀU TRA TỶ LỆ LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO(Theo tiêu chí 14 chỉ số 3 Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới)Đơn vị báo cáo: Xóm...............xã....................TTĐộ tuổiSố lượngNữTrình độ đào tạoGhi chúChứng chỉ học nghềT/C nghề- TCCNC ...
  • TT Đối tượng PCGD "Ngàysinh" Nữ "Dântộc" "Tôngiáo" PHIẾU ĐIỀU TRA LỚP TRƯỜNG ĐANG HỌC Năm HT CT GD MN NĂM TỐT NGHIỆP BỎ HỌC HỌC XONG MÙ CHỮ Hoàn cảnh đặc ...
  • DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG PHỔ CẬP GIÁO DỤC TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Dân tộc PHIẾU ĐIỀU TRA LỚP TRƯỜNG ĐANG HỌC NĂM TỐT NGHIỆP BỎ HỌC "Hoàncảnh đặc biệt" Ghi chú Khuyết tật Chuyển đi Chuyển ...
  • TT Đối tượng PCGD "Ngàysinh" Nữ "Dântộc" "Tôngiáo" PHIẾU ĐIỀU TRA LỚP TRƯỜNG ĐANG HỌC Năm HT CT GD MN NĂM TỐT NGHIỆP BỎ HỌC HỌC XONG MÙ CHỮ Hoàn cảnh đặc ...
Tài nguyên