Tuesday, 28/06/2022 - 19:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Khắc Viện
  • BẢNG TỔNG HỢP CHẤM BÀI KHẢO SÁT CLHK I NĂM HỌC 2014- 2015 Môn : LỊCH SỬ LỚP 7 Người chấm: Nguyễn Thị Thanh Tâm TT STT phách "Tổng điểm bài thi" Ghi chú TT STT phách "Tổng điểm bài thi" Ghi ...
  • tr­êng thcs nguyÔn kh¾c viÖn b¸o c¸o kÕt qu¶ gi¶ng d¹y HỌC KỲ I n¨m häc 2013-2014 Hä vµ tªn: KÕt qu¶ xÕp lo¹i häc lùc theo tõng ...
  • TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHẮC VIỆN PHIẾU CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 Môn:…………………………………………………... Họ tên người chấm:………………………………………….. TT Họ và tên đệm Tên Lớp Số phách Kết quả ...
  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: 660/BGDĐT-NGCBQLGDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcV/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐTHà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010Kính gửi : Các Giám đốc ...
  • Mẫu 1:Đơn vị: Lớp............DANH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚTTHọ và tên học sinhNgày, tháng, năm sinhHọc sinh lớp ( Ghi rõ lớp A, B, C...)Địa chỉ nơi cư trú ( thôn, xóm - xã)Họ tên cha (hoặc mẹ)Khoảng cách từ nhà đến trường ( km)Họ và tên giáo ...
Tài nguyên