Tuesday, 28/06/2022 - 18:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Khắc Viện
 • THI HỌC SINH GIỎI NĂM 2013 – 2014 MÔN : Anh 8 - Thời gian : 120 phút Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : . . . . . . . .. . . . . . . . Chữ kí giám thịMã ...
 • PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HỒNG LĨNHTRƯỜNG THCS NAM HỒNGBÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁHà Tĩnh, năm 2013PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HỒNG LĨNHTRƯỜNG THCS NAM HỒNGBÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁDANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH ...
 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGPHẦN MỀM THỐNG KÊ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCCẤP TRƯỜNGMột số lưu ý:Phần mềm tương thích tốt nhất với trình duyệt Mozilla firefox 19 trở lên và Google Chrome, không khuyến khích sử dụng trình duyệt Internet Explorer;Sử dụng các ...
 • PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO HƯƠNG SƠN "PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN" TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHẮC VIỆN Kể từ ngày 06 tháng 09 năm 2012 Mẫu M 17 ĐT:0393877258 "Tổng số lớp 14, Tổng số học sinh: 450 ...
 • PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO HƯƠNG SƠN "PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN" TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHẮC VIỆN Kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2011 Mẫu M 17 ĐT:0393877258 "Tổng số lớp 12, Tổng số học sinh: 369 ...
 • phßng gd&®t h­¬ng s¬n tr­êng thcs nguyÔn kh¾c viÖn b¶ng ph©n c«ng c«ng t¸c TT Hä vµ tªn NhiÖm vô chÝnh ®ang ®¶m nhiÖm1 NguyÔn TiÕn Ngä "Phô tr¸ch chung, Gi¶ng d¹y m«n H­íng nghiÖp 9"2 L­¬ng V¨n §µm "Phô tr¸ch c«ng t¸c chuyªn m«n, d¹y m«n GDCD 9, ...
 • Uỷ ban nhân dân xã sơn thịnhBan chỉ đạo pcgd Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập- Tự do- Hạnh phúcBáo cáoKết quả phổ cập giáo dục bậc trung học năm 2012Đặc điểm tình hình.Sơn Thịnh là một xã miền núi, bên tả ngạn sông Ngàn Phố, phía Tây ...
 • Uỷ ban nhân dân xã sơn thịnhBan chỉ đạo pcgd Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập- Tự do- Hạnh phúcKế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục thcs và bậc trung học năm 2012 Đặc điểm tình hình địa phương:Tình hình chung:Đặc điểm tình ...
 • Uỷ ban nhân dân xã sơn an cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Ban chỉ đạo pcgd Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ------------ ...
 • ủy ban nhân dân xã sơn an cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Ban chỉ đạo pcgd Độc lập -Tự do - Hạnh phúcKế hoạch thực hiệnCông tác phổ cập giáo dục THCS và pcgd bậc trung học năm 2012 I.Đặc điểm ...
 • ủy ban nhân dân xã sơn hòa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Ban chỉ đạo pcgd Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Kế hoạch thực hiệnCông tác phổ cập giáo dục THCS và phổ cập bậc trung học năm ...
 • ubnd xã sơn an cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Ban chỉ đạo pcgd th Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ------------ ...
Tài nguyên